Psychoterapia indywidualna


Ta forma pomocy skierowana jest do osób, które:

 • doświadczają problemów w relacjach z innymi ludźmi
 • doświadczają smutku, lęku, wahań nastroju, konfliktów wewnętrznych
 • nie radzą sobie ze złością i agresją
 • mają niskie poczucie własnej wartości
 • mają dolegliwości psychosomatyczne; np. bóle głowy, problemy ze snem, choroby układu krążenia
 • doświadczają trudności w pracy
 • stoją przed ważnymi i trudnymi wyborami życiowymi
 • doświadczają problemów egzystencjalnych (myśli samobójcze, poczucie bezsensu, samotność)
 • są niezadowolone z jakości swojego życia
 • chcą się rozwijać – lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania

Konsultacja Psychologiczna


Ta forma pomocy sprawdzi się gdy:

 • znalazłeś się w sytuacji, z którą nie potrafisz sobie poradzić i potrzebujesz wsparcia
 • masz trudną sytuację i chcesz się zastanowić, co dalej
 • czujesz, że potrzebujesz pomocy, ale nie wiesz jaka forma będzie dla Ciebie najkorzystniejsza, tzn. czy wybrać psychoterapię indywidualną, grupową czy może wcześniej udać się do lekarza psychiatry
 • czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu, ale nie potrafisz tego nazwać i nie wiesz od czego zacząć.

Pomoc w sytuacji kryzysu


Ta forma pomocy skierowana jest do osób, które przeżyły:

 • śmierć bliskiej osoby
 • chorobę własnej lub choroby bliskiej osoby
 • wypadek
 • rozpadu związku
 • utratę pracy
 • bardzo silny stres

Pomoc w uzależnieniach


Zapewniamy nowoczesne i kompleksowe leczenie osobom borykającym się z różnego rodzaju uzależnieniami, zarówno w zakresie substancji psychoaktywnych, jak i uzależnień behawioralnych. W leczeniu uzależnień niebywale istotne jest uwzględnienie indywidualnej historii danej osoby. Istnieje szereg czynników obciążających, które zwiększają ryzyko wystąpienia uzależnienia. Zalicza się do nich m.in. problemy rodzinne, nieporozumienia w bliskich relacjach, presję zawodową, kłopoty finansowe, wywodzenie się z rodziny, w której występuje wzorzec uzależnienia/współuzależnienia. Skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom polega nie tylko na utrzymywaniu abstynencji, ale dążeniu do poznania i wyeliminowania czynników, które powodują uzależnienia. Jest to możliwe w ramach pogłębionej psychoterapii.

Terapia Par


Związek dwojga osób może stawać przed rozmaitymi trudnościami jak np. niekończące się spory, ingerencja innych osób, wycofanie, zanik intymności, problemy natury seksualnej, zdrada, izolacja, niepewność co do przyszłości, agresja, niemożność przezwyciężenia traumatycznych doświadczeń i wiele innych. Te zjawiska często mają głębsze podłoże. Mogą wynikać z utrudnionej komunikacji w związku ale również z indywidualnych trudności każdej z osób. Trudno wtedy poradzić sobie z powstałym kryzysem ze względu na wzajemne zranienia, pretensje i oskarżenia. Nie udaje się usłyszeć, zrozumieć, dostrzec perspektywy drugiej osoby i wreszcie wprowadzić planu naprawczego. Poradzenie sobie w takich okolicznościach to wyzwanie nawet dla najbliższych sobie ludzi.

Terapia Dzieci


Ocena rozwoju psychoruchowego (KORP)

Ocena zachowania i emocji dziecka (KOZE)

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Terapia pedagogiczna

Terapia zajęciowa