Ta forma pomocy psychologicznej jest skierowana do osób, które przeżyły:

  • śmierć bliskiej osoby;
  • chorobę własnej lub choroby bliskiej osoby;
  • wypadek;
  • rozpad związku;
  • utratę pracy;
  • bardzo silny stres.
Pomoc w sytuacji kryzysu