Stres i problemy o różnym charakterze stanowią nieodłączną część życia wielu z nas. Ich oddziaływanie jest jednak bardzo duże. W niektórych przypadkach stanowią one tak duże obciążenie, że niezbędna jest pomoc. W takich sytuacjach można skorzystać z psychoterapii indywidualnej. Rozmowa z drugim człowiekiem pozwala zapewnić wsparcie w trudnych chwilach, a dzięki temu, że jest on specjalistą, jest w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązanie problemów. Właśnie dlatego osoby, które czują, że potrzebują wsparcia w trudnej sytuacji, mogą skorzystać z psychoterapii indywidualnej.

Ta forma pomocy skierowana jest do osób, które:

  • doświadczają problemów w relacjach z innymi ludźmi
  • doświadczają smutku, lęku, wahań nastroju, konfliktów wewnętrznych
  • nie radzą sobie ze złością i agresją
  • mają niskie poczucie własnej wartości
  • mają dolegliwości psychosomatyczne; np. bóle głowy, problemy ze snem, choroby układu krążenia
  • doświadczają trudności w pracy
  • stoją przed ważnymi i trudnymi wyborami życiowymi
  • doświadczają problemów egzystencjalnych (myśli samobójcze, poczucie bezsensu, samotność)
  • są niezadowolone z jakości swojego życia
  • chcą się rozwijać – lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania
Psychoterapia indywidualna

Jaką formę ma tego typu pomoc?

Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie między pacjentem a terapeutą. Jednym z najistotniejszych elementów komunikacji ze specjalistą jest szczerość. Tylko wtedy będzie on w stanie dokładnie poznać problemy pacjenta oraz zasugerować ich rozwiązanie. Przeprowadzane są także różnorodne ćwiczenia umysłowe, dobrane do konkretnego problemu oraz metod pracy.


Przez jaki czas prowadzone są spotkania?

Wszystko zależy od konkretnego pacjenta oraz problemów, z którymi się zmaga. W przypadku niektórych problemów, ich omówienie zajmie kilka bądź kilkanaście spotkań, przy innych, bardziej kompleksowych zagadnieniach, konieczne mogą być spotkania przez dłuższy czas.