Patrycja Barabasz

Nazywam się Patrycja Barabasz, jestem pedagogiem, terapeutą zajęciowym, terapeutą do spraw uzależnień, trenerem umiejętności społecznych i życiowych. Również magistrantem Terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym z autyzmem oraz Zespołem Aspergera.

Jestem wychowawcą wypoczynków z przygotowaniem terapeutycznym do pracy z dziećmi i młodzieżą ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Przede wszystkim jestem żoną i mamą dwójki cudownych dzieci, dzięki którym wybrałam swoją drogę zawodową i wiem, że to był najlepszy wybór w moim życiu.

Od 10 lat jestem związana szczególnie z dziećmi ze spektrum autyzmu, ponieważ moje dzieci otrzymały diagnozy ASD.

Życie osobiste i zawodowe nauczyło mnie również pracy z innymi przypadłościami wśród dzieci i dorosłych. Zarówno z niepełnosprawnością intelektualną, jak i z dziećmi wybitnie uzdolnionymi. Na swojej drodze życiowej poznałam wiele rodzin wśród których dziecko posiada niepełnosprawności intelektualne, ruchowe, neurologiczne, słuchu i mowy, choroby układu krążenia, oddechowe, metaboliczne, genetyczne.

Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach, webinariach i kursach. To jest to, co kocham robić najbardziej. Moja praca i szkoły w których wciąż się kształcę to moja pasja, dlatego jestem przekonana, że robię to co kocham i daje z siebie 100%. Sama przeszłam to na własnej skórze, dlatego swoim doświadczeniem dzielę się z wieloma rodzinami.

Moja Oferta


Test Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) jest narzędziem przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Służący do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.

Karty oceny zachowania i emocji są narzędziem pozwalającym na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach. Dokonywana przy pomocy Kart skategoryzowana obserwacja oraz opis zachowania i emocji pozwala na wyodrębnienie zachowań, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, z uwzględnieniem różnych obszarów zachowań. Jest to narzędzie oceny od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1. miesiąca do końca 15. roku życia.

Są to spotkania grupowe, podczas których dzieci bawiąc się i rozwiązując zadania, rozwijają umiejętności przydatne w funkcjonowaniu społecznym. Dzieci uczą się między innymi nazywać emocje, radzić sobie z odmową oraz działać zespołowo. Zajęcia są prowadzone przez terapeutę, który modeluje zachowania uczestników, tak by były zgodne z normami społecznymi.

Terapia pedagogiczna to szereg specjalistycznych oddziaływań na dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i współżycia socjalnego. Metody terapii pedagogicznej o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym mają na celu stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, wygaszania negatywnych objawów zachowania, kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu pozaszkolnym.

Terapia zajęciowa to rodzaj fizycznej rehabilitacji pacjenta, polegającej na angażowaniu go w różne aktywności z dziedziny zajęć psychoruchowych. Oznacza to, że podczas zajęć podejmowane są ćwiczenia, które działają zarówno na sprawność fizyczną pacjenta, jak i jego samopoczucie, rozrywkę i rozwój intelektualny.
Dziecko

moje doświadczenie


Zgłasza się do mnie coraz więcej rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci lub takich, których dzieci już mają diagnozy. Są oni zdezorientowani i szukają pomocy na przyszłość dla siebie ale i dla swojej pociechy.

Moje doświadczenie życiowe nie było cechą wrodzoną, tylko nabywaną przez całe życie. Zdobyłam je wychowując dzieci ze spektrum autyzmu, przechodząc trudności i choroby, które niesie ze sobą życie. To wszystko spowodowało, że uczyłam się na błędach i dzięki temu zdobyłam doświadczenie życiowe. W związku z tym postanowiłam doświadczenie życiowe zjednoczyć z doświadczeniem zawodowym.

Wciąż się uczę i chcę to nadal robić, a to dopiero początki mojej drogi, przez którą chcę z Wami wspólnie przejść.

Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty, webinaria:

 • Dziecko z dyslalią wieloraką
 • Komunikacja z dzieckiem w szkole, przedszkolu i domu
 • Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka
 • Nastolatek ze spektrum autyzmu-rosnące potrzeby społeczne, emocjonalne i wyzwania okresu dojrzewania
 • Ocena Rozwoju Psychoruchowego (KORP)
 • Ocena Zachowania i Emocji (KOZE)
 • Plastyka sensoryczna jako nowoczesna metoda pracy z dzieckiem
 • Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli
 • Praca z dzieckiem nieśmiałym
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)
 • TUS – terapia czy wspólna przygoda?
 • TUS a zachowania trudne
 • Wczesna diagnoza autyzmu
 • Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
 • Wspieranie rozwoju społecznego w czasach pandemii
 • Współpraca rodzic - terapeuta
 • Zabawa Inspirująca Rozwój

CENNIK


Usługa Cena
Terapia dziecka 120 zł / 50 min.
TUS trening umiejętności społecznych (forma indywidualna) 120 zł / 50 min.
TUS trening umiejętności społecznych (forma grupowa) 80 zł / 60 min.
Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka KORP 300 zł / 2h + omówienie wyników z rodzicem.
Ocena zachowania i emocji dziecka KOZE 200 zł / 1-2h + omówienie wyników z rodzicem.

Umów wizytę


Zapraszamy na wizyty po wcześniejszej rejestracji telefonicznej bądź konsultacji mailowej.

W razie nie odbierania telefonu, prosimy o wiadomość SMS, a oddzwonimy.