Zapewniamy nowoczesne i kompleksowe leczenie osobom borykającym się z różnego rodzaju uzależnieniami, zarówno w zakresie substancji psychoaktywnych, jak i uzależnień behawioralnych. W leczeniu uzależnień niebywale istotne jest uwzględnienie indywidualnej historii danej osoby. Istnieje szereg czynników obciążających, które zwiększają ryzyko wystąpienia uzależnienia. Zalicza się do nich m.in. problemy rodzinne, nieporozumienia w bliskich relacjach, presję zawodową, kłopoty finansowe, wywodzenie się z rodziny, w której występuje wzorzec uzależnienia/współuzależnienia. Skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom polega nie tylko na utrzymywaniu abstynencji, ale dążeniu do poznania i wyeliminowania czynników, które powodują uzależnienia. Jest to możliwe w ramach pogłębionej psychoterapii.>

Psycholog - Terapia par, Terapia malżeńska